Om os

Om PHL Advokatfirma

PHL Advokatfirma varetager rådgivning af alle aktører inden for bygge- og boligret og rådgiver erhvervsvirksomheder vedrørende kontrakter, selskaber, retssager mv.

Vi har beskæftiget os med omsætning af fast ejendom, lejeret og entrepriseret i 30 år og har derfor opnået en stor erfaring og viden inden for disse områder.

Det er vores målsætning at være kompetent rådgiver og sparringspartner for vores klienter, at arbejde målrettet og effektivt, og at medvirke til, at sager løses hurtigt og bedst muligt.

PHL Advokatfirma blev oprindelig stiftet af Advokat Philip H. Lönborg, og består i dag af Philip samt advokatfuldmægtige og studerende.

Philip H. Lønborg er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. 

PHL Advokatfirma er ansvars- og garantiforsikret i Codan Forsikring A/S.

PHL Advokatfirma har klientkonto i Nykredit Bank 8117 3575831

Midler på klientkonto er dækket op til 100.000 euro.

PHL Advokatfirma anvender ikke særlige aftaleklausuler om lovvalg og værneting. PHL Advokatfirmka anvender ikke almindelige forretningsbetingelser.

Firmaet er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og diciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler, der kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.


   Pris
  • Vi fakturerer som udgangspunkt 2.000 kr / time med tillæg af moms.
  • Vi undersøger altid, om vores klient har mulighed for retshjælpsdækning (forsikring) eller fri proces.
  • Vi orienterer – inden vi påbegynder en sag – om, hvad vi forventer at den kommer til at koste.
  • Man kan på et hvilket som helst tidspunkt få at vide, hvor meget tid, der er brugt på ens sag.
  • For honorar i forbindelse med køb af bolig: Se under ”boligkøb

Søren Søgaard

11. januar 2019

God og solid advokat med speciale i entreprise- og boligret

Jeg har anvendt Philip H. Lönborg fra PHL Advokat i over 2 år i forbindelse med en tvist mod et forsikringsselskab, som jeg havde tegnet ejerskifteforsikring hos. I den forbindelse har Philip været en kæmpe hjælp. Han har dels rådgivet mig i forhold til lovgivningen og fortolkning af … (Læs resten)