Iværksættere og ejerledere

Iværksætterens juridiske udfordringer

En iværksætter har typisk ikke, og skal heller ikke – i hvert fald ikke som det første -  have fokus på de juridiske udfordringer, som han eller hun muligvis kan støde på undervejs i opstartsfasen af sin virksomhed. Men juraen kan nemt blive en hindring, hvor den skulle være en hjælp. Dette gælder ikke mindst i forhold til eventuelle samarbejdspartnere, det offentlige, medarbejdere samt i forhold til, at få sikret sine immaterielle rettigheder. Ved at overse juraens betydning i opstartsfasen, kan iværksætteren nemt komme i klemme. Det være sig i form af søgsmål, offentlige påbud, bøder, IP-rets overtrædelser og manglende finansiering, mm.

PHLs advokatfuldmægtige Thomas Hanke tilbyder en samlet vifte af juridiske rådgivningsydelser, der dækker over de mange udfordringer en iværksætter har brug for at forholde sig til. Hvilken selskabsform skal du vælge? Skal der være partnere med i projektet og indgås partnerskabsaftaler? Skal finansieringen til din virksomhed komme i form af f.eks. lån eller kapitalindskud? Hvad med leverandøraftaler? franchiseaftaler? Handelsbetingelser? Ansættelse af de første medarbejdere? Vi står klar til at rådgive om det hele.

I videoen herunder gennemgår Thomas Hanke kort de aspekter af juraen man skal tage stilling til, når man stifter virksomhed og arbejder med iværksætteri.

Ejerlederens juridiske udfordringer

Ejerlederen har en særlig betydning for virksomheden, det kan der vist ikke være tvivl om. Ofte er det ham eller hende personligt, hele virksomhedens succes, koncept, værdisæt og energi beror på. Og ikke nok med det, ofte er hele ejerlederens personlige økonomi også afhængig af virksomhedens succes. Derfor er ejerlederen ofte også alene med de svære beslutninger i virksomheden, og ejerlederen er den der påtager sig det endegyldige ansvar. Nogle af de beslutninger ejerlederen skal tage i løbet af ejerskabet er f.eks. ekspansion, evt. til udlandet. Der skal tages stilling til hvordan ekspansionen skal konceptueres. Skal det være igennem en franchisemodel, forhandlernetværk, partnerbaseret, eller igennem direkte investeringer i det nye marked? Et eksempel på andre vigtige beslutninger som ejerlederen skal tage på et tidspunkt, er hvordan exit skal eksekveres. Skal virksomheden overdrages til et barn, eller en af de ledende medarbejdere, eller skal virksomheden sælges på det åbne marked eller måske lukkes ned. Her er det vigtigt, at ejerlederen har en betroet rådgiver at henvende sig til.

PHLs advokatfuldmægtige, Thomas Hanke, tilbyder en samlet vifte af juridiske rådgivningsydelser, der dækker over de mange udfordringer en ejerleder har brug for, for at sikre virksomhedens tryghed igennem levetiden.

I videoen herunder kan du høre mere om de udfordringer, man som ejerleder kan stå med, samt om hvad vi hos PHL Advokatfirma kan tilbyde dig.

Thomas Hanke

Thomas Hanke er advokatfuldmægtig hos PHL Advokatfirma. Hans personlige erfaring som topleder i erhvervslivet og som multi-iværksætter og ejerleder, har givet ham et unikt indblik i de problemstillinger iværksættere og ejerledere sidder med både hvad angår de private og erhvervsmæssige sider. Læs mere om Thomas.

Beskyttelse af den gode idé

forretningsideNår en ny forretningsidé udvikles og får succes eller et nyt koncept eller produkt udvikles og lanceres, vil der ofte være andre, der vil forsøge at udnytte slipstrømmen til at lancere lignende produkter og koncepter. Derfor skal du beskytte dine rettigheder.

Ejeraftaler

partnere ejeraftaleMange virksomheder bliver stiftet og drevet af mere end en ejer. Derfor er det vigtigt, at virksomheden tager stilling til partnerskaber og laver aftaler herom. Læs mere.

Franchise

franchise business planFranchise er et koncept til markedsføring og distribution af varer og tjenesteydelser. Der er mange risikomomenter ved franchiseforholdet, så det er afgørende for begge parter, at franchiseaftalen er korrekt udarbejdet. Læs mere.

Stiftelse af virksomhed

blank stiftelse af virksomhedDet er nemt at stifte virksomhed, men inden stiftelsen er det en god ide, at tage stilling til om det er bedst at stifte f.eks. et anpartsselskab eller aktieselskab eller en hel koncern, eller om man kan klare sig med en enkeltmandsvirksomhed.