Forsikringssager

Forsikringssager kan handle om biler, indbo, villa, sommerhus, rejse osv. PHL advokatfirma rådgiver om forsikringssager og varetager kommunikationen med forsikringsselskabet. Vi sagsøger også forsikringsselskabet - hvis det måtte være nødvendigt.

Vi søger altid om retshjælpsdækning til dine omkostninger ved en retssag.

Forsikringsretten er et bredt område som dækker over både private og erhvervsmæssige forsikringer.

Når man anmelder en skade til sit forsikringsselskab kommer man ofte ud for, at forsikringsselskabet afviser kravet og her kan man stå med en følelse af, at man ikke orker kampen og derfor accepterer selskabets afgørelse.

Vi oplever ofte, at vi kan få forsikringsselskabet til at ændre afgørelsen og bistår i forbindelse med klage over afgørelsen til forsikringsankenævnet og til udtagelse af stævning mod selskabet, hvor der er i nogle tilfælde kan være retshjælpsdækning.

Vi foretager gerne en gennemgang af din sag og kommer med en vurdering af denne og rådgivning om, hvorledes vi mener, at du skal reagere, uden at det koster dig noget.

Kontakt os - og lad os fortælle dig, hvordan vi kan hjælpe dig.