Franchise

Franchise er et koncept til markedsføring og distribution af varer og tjenesteydelser. Et franchisesystem er baseret på en franchiseaftale mellem en franchisegiver og en eller flere franchisetager(e). Franchisegiver er den person eller virksomhed der er indehaver og udvikler af forretningskonceptet som er gennemprøvet og detaljeret beskrevet i en franchisemanual. Franchisetageren er den der i det daglige arbejder med konceptet og har kundekontakten.

Da der er mange risikomomenter ved franchiseforholdet er det af afgørende betydning for begge parter, at franchiseaftalen er korrekt udarbejdet.

Nedenfor er der vist nogle eksempler på de juridiske ydelser vi tilbyder i forbindelse med franchise. Eksemplerne er opdelt under ”franchisegiver” og ”franchisetager” rådgivning.

Franchisegiver

 • Rådgivning i forbindelse med opstart eller omstrukturering af franchisekonceptet
 • Gennemgang, omskrivning eller skrivning af franchisekontrakter
 • Oversættelse af engelsksprogede franchisekontrakter til dansk
 • Rådgivning og retssagsførelse i forbindelse med franchisetager konflikter
 • Registrering og overvågning af immaterielle rettigheder, herunder varemærker, logo, patenter osv.
 • Inkasso overfor franchisetagere med korrekt forståelse for bevaringen af det længerevarende franchiseforhold
 • Rådgivning i forbindelse med vækst både nationalt og internationalt igennem franchise

 

Franchisetager

 • Gennemgang af franchiseaftalen inden underskrift
 • Rådgivning omkring kapital søgning og/eller lånoptagelse til opstart af franchise
 • Rådgivning og retssagsførelse i forbindelse med franchisegiver konflikter
 • Rådgivning og retssagsførelse i forbindelse med modtaget opsigelse af franchiseforholdet.

Til nye franchisetagere og masterfranchisetagere tilbyder vi gennemgang af franchiseaftalen for et fast beløb på 3.500 kr.

Thomas Hanke

Thomas Hanke advokat

Thomas’ personlige erfaring som franchisegiver og som multi-iværksætter og ejerleder, har givet ham et unikt indblik i de problemstillinger der gør sig gældende i franchiseforhold. Læs mere om Thomas.