Beskyttelse af den gode idé

Når en ny forretningsidé udvikles og får succes eller et nyt koncept eller produkt udvikles og lanceres, vil der ofte være andre, der vil forsøge at udnytte slipstrømmen til at lancere lignende produkter og koncepter.

Derfor er det essentielt for iværksættere eller virksomhed, at sikre beskyttelse af sine rettigheder på bedst mulig vis.

Dette kan gøres på mange måder, f.eks. ved ibrugtagning eller registrering eller ved indgåelse af licensaftaler. Herunder nogle eksempler:

  • Registrering og overvågning af virksomhedens navn
  • Registrering af varemærker, i Danmark, EU og Verden samt kontinuerlig overvågning
  • Registrering af logo i Danmark, EU og Verden samt kontinuerlig overvågning
  • Registrering af ophavsret på artikler, bøger og andre skrifter, samt billeder
  • Registrering af ophavsret på software og andre IT-løsninger
  • Registrering af produkters design og udformning
  • Patentregistrering af opfindelser
  • Skrivning eller gennemgang af licenskontrakter om overdragelse og/eller brugsret til patent og varemærker og andre immaterielle rettigheder.

Thomas Hanke advokat

Thomas’ personlige erfaring som erhvervsleder, franchisegiver samt som multi-iværksætter og ejerleder, har givet ham et unikt indblik i de problemstillinger der gør sig gældende indenfor immaterialretten og hvordan man beskytter sin gode erhvervsidé. Læs mere om Thomas.