Links

Relevante links for erhverv i forbindelse med entreprise- og byggeret

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed (AB 92, ATB 93, AB Forbruger og ABR 89): http://voldgift.dk/sagstyper/

Dansk Byggeri AB-reglerne: http://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/jura/byggeriets-love-og-regler/ab-regler/

Byggeriets Ankenævn: http://www.byggerietsankenaevn.dk/

Håndværkets Ankenævn: http://www.hvanke.dk/

Ankenævnet for Tekniske Installationer: http://www.el-vvs-anke.dk/

Boligejer – AB-Forbruger Standardbetingelser og –kontrakt: http://boligejer.dk/abforbruger

Kvalitetssikring: http://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/teknik-processer/kvalitet/kvalitetssikring/

Dansk Byggeri – Vinterbyggeri: http://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/aktuelt-for-medlemmer/2015/entreprisearbejder-i-vinterperioden-hvad-gaelder/

Boligejer. Mange oplysninger om ejendomme, byggeri mv.: www.boligejer.dk

Boliga. Boliger til salg, Tidligere salgspriser. God søgemaskine: www.boliga.dk

Klagenævnet for ejendomsformidling: www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Tinglysning: https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml

Danmarks Domstole: www.domstol.dk

Advokatsamfundet/Advokatnævnet - Klage over advokater: www.advokatnaevnet.dk

Nyttige links for private i forbindelse med byggeri og ombygning

Boligejer. Mange oplysninger om ejendomme, byggeri m.v.

http://boligejer.dk

Boligejer - AB-forbruger Standardbetingelser og -kontrakt

http://boligejer.dk/abforbruger

Boliga. Boliger til salg. Tidligere salgspriser. God søgemaskine.

http://www.boliga.dk

Advokatsamfundet/Advokatnævnet; Klage over advokater.

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/