Cookiepolitik

PHL Advokatfirma ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger www.phladvokat.dk. Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

 

1. Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

PHL Advokatfirmas brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

2. Samtykke

Ved at bruge Hjemmesiden, giver du samtykke til, at PHL Advokatfirma bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser. Flere oplysninger om, hvordan du kan blokere og slette cookies forefindes lige nedenfor under afsnit 4.

3. Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dit device. Cookies kan både blive brugt af PHL Advokatfirma og af tredjeparter. Der findes grundlæggende to typer cookies, “midlertidige” og “permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden. Du kan læse i skemaet nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål.

4. Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at PHL Advokatfirma sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Liste over cookies på phladvokat.dk

NavnUdbyderFormålUdløb
_fbp www.phladvokat.dkAnvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. en dag 
_ga .phladvokat.dkRegistrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 2 år 
_gat .phladvokat.dkAnvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren en dag 
_gid .phladvokat.dkRegistrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. en dag 
fr .facebook.com  90 dage 
viewed_cookie_policy .phladvokat.dkRegistrerer at brugeren har set information om brug af cookies på websitet 1 år 
     
    

Privatlivs- og persondatapolitik
 
1. Behandling af personoplysninger 
Vi har oplysninger om dig i forbindelse med at vi behandler en sag for dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af anmodning om, at vi behandler din sag (dit samtykke/den indgåede kontrakt), almindelige personoplysninger og/eller følsomme personoplysninger om dig, alt efter hvad du har oplyst. 
Vores formål er at yde advokatbistand og behandle din sag med henblik på at fremme dine oplyste interesser.
De typiske personoplysninger, som vi behandler, er cpr-nummer, navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Disse oplysninger er omfattet af databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23/05/2018).
 
2. Opbevaring af oplysninger og sikkerhed
Vi opbevarer vores sager på aflåst arkiv, og i computersystemer, som er sikret med passwords. Vi opbevarer oplysningerne så længe, som det er relevant i forhold til behandlingen af din sag, og sædvanligvis i 5 år herefter.  
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til tredjemand, medmindre det er relevant i forhold til sagsbehandlingen
 
3.    Dine rettigheder

Retten til at trække samtykke tilbage :
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at vi behandler din sag, stopper vi behandlingen med virkning fra det tidspunkt, du anmoder os om det. 


Øvrige rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig: 

– Ret til at se oplysninger, jf. art. 15 (indsigtsret). 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

– Ret til berigtigelse, jf. art. 16 (rettelse). 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

– Ret til sletning, jf. art. 17 (ret til at blive glemt). 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  

– Ret til begrænsning af behandling, jf. art. 18.  
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

– Ret til indsigelse, jf. art.  21. 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

– Ret til at transmittere oplysninger, jf. art. 20 (dataportabilitet).  
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 6 nedenfor).  


 1. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler din data på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan også indgive en klage til:
  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5. Sal
  1300 København K
  Tlf: 3319 3200
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

 2.  Ændringer af privatlivs- og persondatapolitikken
  Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre sagsbehandlingen.
 3.  Kontakt
  Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
  PHL Advokatfirma
  Ryvangs Allé 68
  2900 Hellerup
  Tlf: 3961 1111
  E-mail: phl@phladvokat.dk
  www.phladvokat.dk