Cases

REGNINGSARBEJDE: 

Vores klient skal bygge prototype (mock-up) til et indgangsparti til 600 ens boliger. Der foreligger skitser til tilbygningen, og man taler på et tidligt tidspunkt om et budget på omkring 80.000 + moms.

Arbejdet bliver igangsat uden nogen kontrakt. Vores klient udarbejder detail-tegninger og aftaler specifikke løsninger og ændringer med bygherrens rådgiver med henblik på at produktmodne indgangspartiet, så det kan danne grundlag for fremstilling af 600 indgangspartier.

Da arbejdet er færdigt fakturerer vores klient baseret på anvendte materialer og forbrugt tid – herunder tid brugt på projektering og beskrivelse – ca. kr. 300.000 inkl. moms.  Bygherren betaler kun 100.000, og vi sagsøger for differencen på 200.000.

Syn og skøn bekræfter vores klients tal – både fsva. materialer og anvendt tid – og vi får medhold i, at bygherren i alt skal betale kr. 300.000, idet der er tale om regningsarbejde og idet bygherren ikke har løftet bevisbyrden for at vores klients faktura er urimelig.

 

RET TIL AFHJÆLPNING:

Vores klient får lagt nyt tag på en større ejendom for godt 4 mio. Allerede efter et halvt år begynder pudsen at falde af rygninger og grater. Entreprenøren vil ikke afhjælpe manglerne, da det efter hans opfattelse er den projekterende arkitekt – og ikke ham – som er skyld i skaderne.

Vores advokat Philip Lönborg kommer ind i sagen og tilbyder såvel rådgiver som entreprenør afhjælpningsret – men begge afslår. Herefter meddeler vi dem, at de herved har afskrevet sig afhjælpningsretten. Umiddelbart inden syn og skøn tilbyder entreprenøren at afhjælpe, hvilket vi afviser.

Syn og skøn peger entydigt på at manglerne skyldes fejl begået af entreprenøren. Retten giver medhold i at entreprenøren havde fortabt afhjælpningsretten ved ikke at tilbyde den meget tidligere og tilkendte vores klient det beløb, skønsmanden havde vurderet, at det skulle koste at udbedre manglerne (ca. 1 mio), som var noget lavere end det beløb, vores klient havde betalt til en anden entreprenør for at udføre arbejdet.

Entreprenøren kom til at betale omkostningerne til skønsmanden og vores klients omkostninger til advokaten.

 

OPLØSNING AF INTERESSENTSKAB:

Vores klient markedsfører en engelsk designvirksomheds produkter i Danmark. På et tidspunkt indgår han en aftale med to andre i branchen om at danne et interessentskab, som skal arbejde på at få en agentaftale med den engelske virksomhed. Der kommer aldrig en skriftlig aftale, men reelt fungerer samarbejdet som et agentur, og der afregnes provision af salget.

Der er ikke noget tæt samarbejde mellem vores klient og de to andre, og på et tidspunkt afmelder de to det fælles interessentskab og fortsætter alene med at handle med den engelske designvirksomhed.

De to bruger ikke interessentskabskontraktens bestemmelser om hvordan man kan opsige aftalen, hvis man ikke vil fortsætte i interessentskabet.

Vi sagsøger de to og påstår, at de skal betale erstatning, fordi de har handlet illoyalt mod vores klient ved selv at fortsætte samarbejdet med den engelske virksomhed uden for interessentskabet.

Retten giver os medhold i, at de to har handlet ansvarspådragende, og tilkender vores klient erstatning.

 

KOPI AF SMYKKER:

Vores klient designer og fremstiller smykker i sølv og guld. En virksomhed, som med stor succes producerer varer, der lægger sig tæt op ad populære varer fremstillet af kendte brands, fremstillede 4 smykker, som vi fandt lå meget tæt op af vores klients smykker. Vi anlagde sag ved Sø- og Handelsretten, som fandt at to af smykkerne var for “tæt” på vores klients smykker, hvorefter sagen blev forligt med at modparten trak smykkerne tilbage og ydede vores klient en erstatning.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Vores kompetente og erfarne advokater sidder klar til at tage en uforpligtende snak omkring lige netop din sag. Så får du vores bud på, hvad hvad din chancer er og vi kommer med et prisoverslag for et eventuelt sagsforløb.

Telefon: 39 61 11 11
Email: info@phladvokat.dk